Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
0197 c3b1
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

May 09 2017

Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
5415 f3e2 500
Reposted fromsunlight sunlight
5187 f155 500
Reposted fromsunlight sunlight
5060 ed2f 500
Reposted fromsunlight sunlight
4900 e70f
Reposted fromsunlight sunlight
4825 443f
Reposted fromsunlight sunlight
0002 fb13 500
Reposted fromsunlight sunlight

May 06 2017

Gdy masz problem z podjęciem decyzji, rzuć monetą.
To działa nie dlatego, że podejmuje decyzje za Ciebie.
To działa, ponieważ w tej krótkiej chwili, kiedy moneta jest w powietrzu, nagle zdajesz sobie sprawę, na co masz nadzieję.
Wszystko jest opowieścią. To, w co wierzymy, to, co poznajemy, co pamiętamy, a nawet to, co śnimy. Wszystko jest opowieścią, narracją, sekwencją zdarzeń i osób przekazujących sobie emocje.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafỏn
Reposted bySilentForestanotherwaytodieSenyia
Świecimy jasno, ale na pewno nie przykładem.
Dlaczego rozmowa po ciemku jest łatwiejsza? Może dlatego, że nasze słowa odpływają w mrok i przestają już do nas należeć, tak że nie obawiamy się żadnych następstw. Słowa wypowiedziane w pełnym świetle są wyraźne i jednoznaczne i nie ma przed nimi ucieczki. Słowa wypowiadane w ciemności grzęzną w połowie drogi między jawą a snem i rano są już zapomniane.
— "Sąd nad prawdziwą miłością" William Nicholson
Reposted byanotherwaytodiefabuleux
Tonight we are young.
We can see the world on fire.
My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda. 
— P. Coelho
Reposted bySenyianeartoyoujustmine
[...] Ale człowiek przecież oszukuje siebie tak często, że gdyby mu za to płacili, mógłby się spokojnie utrzymać. 
— Stephen King "Ręka Mistrza
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie

April 26 2017

Nie potrafię stawić czoła moim własnym wnioskom.
— Jack Kerouac, 'Maggie Cassidy'
Reposted from0 0 viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...